RJ17-2-510-J
RES 2W, 51 Ohm, 5%, Axial
27E489
SOCKET RELAY PC MNT FOR K10 SER
FXO-HC335R-25
OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD
AGN20012
RELAY TELECOM DPDT 1A 12V
Tact Switch 6x6x5 SMT
Công tắc 6x6x5 SMT

 Công ty Cổ phần TQCOM ®

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (+84).3556.0023

Fax           : (+84).3556.0024

 

 

 

Lượng truy cập : 362362 lượt

Trực tuyến : 7

Bản quyền 2009 TQCOM J.S.C